Vakinhoudelijke publicaties

27 dec 2017

Wet Uitfasering pensioen eigen beheer en ODV-uitkering

De afgelopen maanden zijn wederom veel vraag- en antwoordbesluiten gepubliceerd voor de DGA inzake de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer. De meest opvallende zijn wat ons betreft de complexe berekening- en waarderingsmethode die toegepast dient te worden bij de ‘Oudedagsverplichting’. Met name bij het omzetten van een ingegaan pensioen naar een ingegane oudedagsverplichting is het onnodig

Lees meer
23 jan 2017

Novelle Uitfasering Pensioen in eigen beheer

Op maandag 23 januari is de novelle op de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer gepubliceerd. De novelle bevat een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen, afhankelijk van de keuze afkoop op omzetting. Deze aanvulling is met name bedoeld voor pensioentoezeggingen op basis

Lees meer
21 sep 2016

Ontwikkelingen Pensioen in eigen beheer

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag pensioen opbouwen in zijn eigen BV (‘eigen beheer’). Het kabinet wil de verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer vanaf 2017 niet langer toestaan. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken blijven in stand maar er kan gekozen worden voor afstempeling, afkoop of voor omvorming naar een spaarvoorziening in de eigen BV.   De

Lees meer
07 jul 2016

Pensioen in eigen beheer op de schop

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in zijn huidige vorm met een overgangstermijn van 3 jaar af te schaffen. DGA’s kunnen de pensioenregeling op een semi-aantrekkelijke manier afkopen, kiezen voor een spaarvariant (direct afstempelen) of laten staan op grond van de huidige wetgeving. Volgens Wiebes

Lees meer
02 jun 2016

Kamerbrief Pensioen in eigen beheer uitgesteld

Het lukt staatssecretaris Wiebes niet om binnen de gevraagde termijn zijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer bekend te maken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens het algemeen overleg van 23 maart 2016 heeft Wiebes aan de vaste commissie voor Financiën toegezegd om een brief over

Lees meer
29 jan 2016

Technisch commentaar NOB pensioen in eigen beheer

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 17 december 2015 inzake de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De llrief geeft de Orde aanleiding tot het plaatsen van een aantal opmerkingen. Hieronder worden eerst drie speerpunten genoemd. Vervolgens wordt nader ingegaan op deze

Lees meer
17 dec 2015

Oudedagsparen in eigen beheer voor de DGA

Het adviseren van uw DGA kan beginnen! De adviesmarkt wacht al geruime tijd op concrete ontwikkelingen in het kader van pensioen in eigen beheer voor de DGA. Gelukkig is er nu eindelijk een goed beeld van de oplossingsrichtingen. De contouren zijn duidelijk en de ‘landingsplaats’ voor pensioen in eigen beheer komt goed in beeld. Voorlopig

Lees meer
16 dec 2015

Bijbetalingsplicht waardeoverdracht

Geen bijbetalingsplicht voor werkgevers bij pensioenfondsen Op 10 december 2015 is het Besluit uitvoering Pensioenwet in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht in het Staatsblad gepubliceerd. In dit besluit wordt onder meer geregeld dat voor alle werkgevers geldt dat als zij door een verzoek van een (ex)werknemer tot waardeoverdracht worden geconfronteerd met een

Lees meer
04 dec 2015

Aankooptermijn pensioen verruimd

De termijn waarbinnen een pensioenkapitaal moet worden omgezet in pensioenuitkeringen is tijdelijk verlengd van 6 maanden tot 01-01-2017. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma aan de stichting Geldbelangen. De staatssecretaris komt medio 2016 met de wet Variabele pensioenuitkering die een oplossing moet bieden voor het probleem van de lage rente bij de aankoop van pensioenuitkeringen. In afwachting

Lees meer
30 nov 2015

Premie-incasso BPF en verjaringstermijn

In toenemende mate zijn verplichte bedrijfstakpensioenfondsen met hun opsporingsafdelingen op zoek naar ‘niet aangesloten werkgevers’ binnen hun sector. Als werkgevers eenmaal in beeld zijn van het pensioenfonds, dan volgen snel daarna de aanschrijvingen, premienota’s, dwangbevelen, etc. Enerzijds om om de niet betaalde pensioenpremies met terugwerkende kracht te incasseren, anderzijds om de rechten van de deelnemers te beschermen. Mag een pensioenfonds over

Lees meer
Pagina 1 van 612345...Minst recente »