Pensioen roadshow Najaar 2019

Graag nodigen wij u uit voor de Pensioen Roadshow Najaar 2019! In deze kennissessie komen de laatste pensioenactualiteiten en actuele fiscaliteiten aan de orde.  Uiteraard altijd praktijkgericht!

Uw inleider(s)

De cursus wordt op 6 locaties verzorgd door onze pensioenspecialisten David Harpe BPLA  en Noach A.G. van Beusekom MPLA (Finact Software).

Programma

  • Kaders nieuw pensioenstelsel

De nieuwe pensioenkaders zijn in juni gepresenteerd door het kabinet en hebben invloed op IB-ondernemers, ZZP’ers werkgevers, verzekeraars en pensioenfondsen. De details zullen wij uitgebreid met u bespreken met verrassende praktijkvoorbeelden om de impact voor werkgevers en werknemers inzichtelijk te maken.

  • Vraag en antwoordbesluiten belastingdienst

De belastingdienst heeft verschillende vraag- en antwoordbesluiten gepubliceerd, onder andere op het gebied van de oudedagsvoorziening. De DGA heeft nog enkele maanden om hernieuwd te kijken naar pensioen in eigen beheer, versus omzetting naar een Oudedagsvoorziening of afkoop. De stand van zaken en onze ervaringen gaan we met u delen.

  • BPF/Cao analyse in de praktijk

Wekelijks krijgen wij vragen over verplichtstellingen en CAO-toepassingen. Een bedrijf wil niet verrast worden door een mogelijke verplichtstelling en torenhoge nota’s met terugwerkende kracht. Nieuwe uitspraken zorgen voor nieuwe dilemma’s binnen verschillende branches. Wij nemen een aantal bedrijfstakken onder de loep.

  • Pan Europees Pensioen Product

Op Europees niveau komen er nieuwe pensioenoplossingen, die ook voor Nederland verregaande gevolgen hebben. Wij bespreken de kansen en bedreigingen van de nieuwe PEPP.

  • Klantvraag; Pensioenneutrale of kostenneutrale oplossing

Gaat de werkgever voor een pensioenneutrale oplossing bij het nieuwe pensioenakkoord of dienen de kosten zoveel mogelijk gelijk te blijven. Deze klantvraag zullen wij samen met u invullen en beoordelen.

  • Uniform partnerbegrip

Het wetsvoorstel Uniform partnerbegrip wordt besproken, waarbij we ook kijken naar de gevolgen van verzekerde regelingen in geval van uitdiensttreding of wijziging van pensioenuitvoerder.

 

Investering

Voor slechts € 129,- excl. BTW bieden wij u een interactieve, praktijkgerichte middagsessie inclusief 3 PE-punten.

(De najaarsbijeenkomsten zijn gemiddeld gewaardeerd op een 8,2!)

Aanmelden Pensioen Roadshow Najaar 2019

    Met deze aanmelding gaat u akkoord met de Algemene annulerings- en leveringsvoorwaarden en de investering van € 129,- exclusieF BTW
  • DGA Pensioen Roadshow