Pensioen Roadshow Najaar 2020

Graag nodigen wij u uit voor de Pensioen Roadshow Najaar 2020! Deze kennissessies willen in klein teamverband en klankbordsessies vormgeven op diverse locaties. Uiteraard volledig RIVM-proof.

De meest recente laatste pensioenactualiteiten, diverse rechtspraken en actuele fiscaliteiten komen aan de orde.  Uiteraard altijd praktijkgericht!

Uw inleider(s)

De cursus wordt op 5 locaties verzorgd door onze pensioenspecialisten Mr. Aloys  Harmsen en Noach A.G. van Beusekom MPLA (Finact Software).

Programma

  • Het nieuwe pensioenstelsel, wat NU al te doen?

De nieuwe pensioenkaders zijn afgelopen maand gepresenteerd door het kabinet en hebben invloed op IB-ondernemers, ZZP’ers, werknemers en werkgevers. De details zullen wij uitgebreid met u bespreken met verrassende praktijkvoorbeelden om de impact voor werkgevers en werknemers inzichtelijk te maken.

  • Pensioenakkoord en DGA advies

De belastingdienst heeft verschillende vraag- en antwoordbesluiten ingetrokken en/of hernieuwd gepubliceerd, onder andere op het gebied van de pensioen- en oudedagsvoorzieningen. Kan er nog steeds een omzetting plaatsvinden in 2020 van pensioen in eigen beheer naar de Oudedagsvoorziening. Wat gaat het pensioenakkoord voor de DGA betekenen? Diverse scenario’s komen aan bod.

  • Pensioengevolgen bij echtscheiding

Er is een nieuwe wet in de maak om pensioenopbouw in de toekomst anders te verdelen bij echtscheiding. Wij nemen met u de details door en komen tot verrassende conclusies en aanbevelingen voor uw relaties.

  • Pensioenakkoord voor de OR en deelnemers

U krijgt een korte samenvatting van de inhoud van het pensioenakkoord en wij bieden u inzicht in de gevolgen voor werknemers. Hoe kunt u als adviseur/accountant op een pro-actieve wijze bijdragen aan dit veranderingsproces. Impactanalyses en maatmens berekeningen geven u een uniek inzicht in de financiële consequenties.

Een belangrijk aspect van gewijzigde (en of te wijzigen) arbeidsvoorwaarden in combinatie met recente rechtspraak geeft u beeld van het juridische strijdveld dat we mogen gaan verwachten.

  • Klantvraag; BPF en CAO analyse in 3 stappen

Er volgen steeds meer rechtspraken over verplichtstellingen BPF en CAO bij grote én kleine werkgevers. Welke stappen dient u als adviseur te nemen om meer duidelijkheid te krijgen over een mogelijke verplichtstelling? Wij nemen dit met u door, uiteraard met gebruikmaking van onze praktische BPF- en CAO software én praktijkvoorbeelden.

Investering

Voor slechts € 129,- excl. BTW bieden wij u een interactieve, praktijkgerichte middagsessie inclusief 3 PE-punten.

(De najaarsbijeenkomsten zijn gemiddeld gewaardeerd op een 8,1!)

U komt toch ook?!

Aanmelden Pensioen Roadshow Najaar 2020

    Met deze aanmelding gaat u akkoord met de Algemene annulerings- en leveringsvoorwaarden en de investering van € 129,- exclusieF BTW
  • DGA Pensioen Roadshow