Pensioen Roadshow Voorjaar 2020

Graag nodigen wij u uit voor de Pensioen Roadshow Voorjaar 2020! In deze kennissessie komen de laatste pensioenactualiteiten, diverse rechtspraken en actuele fiscaliteiten aan de orde.  Uiteraard altijd praktijkgericht!

Uw inleider(s)

De cursus wordt op 5 locaties verzorgd door onze pensioenspecialisten David Harpe BPLA  en Noach A.G. van Beusekom MPLA (Finact Software).

Programma

  • Het nieuwe pensioenstelsel, wat NU al te doen?

De nieuwe pensioenkaders zijn vorig jaar gepresenteerd door het kabinet en hebben invloed op IB-ondernemers, ZZP’ers, werknemers en werkgevers. De details zullen wij uitgebreid met u bespreken met verrassende praktijkvoorbeelden om de impact voor werkgevers en werknemers inzichtelijk te maken. Is het verstandig om nu al voor te sorteren op de aankomende veranderingen?!

  • Vraag en antwoordbesluiten Belastingdienst

De belastingdienst heeft verschillende vraag- en antwoordbesluiten ingetrokken en/of hernieuwd gepubliceerd, onder andere op het gebied van de oudedagsvoorziening. Kan er nog steeds een omzetting plaatsvinden in 2020 van pensioen in eigen beheer naar de Oudedagsvoorziening. De stand van zaken en onze ervaringen gaan we met u delen.

  • Pensioengevolgen bij echtscheiding

Er is een nieuwe wet in de maak om pensioenopbouw in de toekomst anders te verdelen bij echtscheiding. Wij nemen met u de details door en komen tot verrassende conclusies en aanbevelingen voor uw relaties.

  • Evaluatie Wet Verbeterde premieregeling

U krijgt een korte samenvatting van de inhoud van de evaluatie inzake variabel pensioen in de uitkeringsfase en welke verbeteringen er worden voorgesteld. Ook bieden wij u een kijkje in het beoordelen van pensioenbeleggingen, zijnde het toetsen en beoordelen van lifecycles in pensioenproducten.

  • Klantvraag; BPF en CAO analyse in 3 stappen

Er volgen steeds meer rechtspraken over verplichtstellingen BPF en CAO bij grote én kleine werkgevers. Welke stappen dient u als adviseur te nemen om meer duidelijkheid te krijgen over een mogelijke verplichtstelling? Wij nemen dit met u door, uiteraard met gebruikmaking van onze praktische BPF- en CAO software én praktijkvoorbeelden.

Investering

Voor slechts € 129,- excl. BTW bieden wij u een interactieve, praktijkgerichte middagsessie inclusief 3 PE-punten.

(De najaarsbijeenkomsten zijn gemiddeld gewaardeerd op een 8,1!)

Aanmelden Pensioen Roadshow Voorjaar 2020

    Met deze aanmelding gaat u akkoord met de Algemene annulerings- en leveringsvoorwaarden en de investering van € 129,- exclusieF BTW
  • DGA Pensioen Roadshow