Finact Software introduceert Risicomanagement voor de zakelijke adviesmarkt

De afgelopen jaren heeft Finact veel ontwikkeld op het gebied van (actuariële) pensioensoftware en het begeleiden van passend pensioenadvies conform 4:23 Wft. Voor de zakelijke adviesmarkt in schadeverzekeringen zijn er veel overeenkomsten als het gaat om efficiënte risico-analyses en adviesrapportages.

De vastlegging van advies- en beheer gesprekken in de zakelijke adviesmarkt zijn van groot belang.

Toegevoegde waarde van Financieel Risicomanagement

Maarten Boerhof, mede-eigenaar van Finact Software, is van mening dat er veel overeenkomsten zijn met pensioenadvies en dat Financieel Risicomanagement veel breder toegepast kan worden.

‘Het opstellen van een risicoanalyse rapport moet snel en efficiënt ingeregeld kunnen worden, waarbij per bedrijfs- of schadeonderdeel ingezoomd kan worden op de risico’s. De risico adviseurs kunnen zelf de verzekerbare schade-aspecten toetsen. Finact zorgt voor de rekentechnische en tekstuele onderbouwing van de gevolgen. Software is dus echt een middel voor de adviseur en niet een doel op zich’.

Risicoprofiel onderneming

Ieder relevant risico dat deel uitmaakt van het risicoprofiel wordt beschreven of kan modulair worden toegevoegd. Dit resulteert in een adviesrapportage , waarbij het inventarisatieformulier is gekoppeld en gezamenlijk met de werkgever doorlopen kan worden.

De gekozen beheersmaatregelen en het financiële risico voor de onderneming dienen te worden getoetst of deze volstaan. In hoeverre vormt het risico een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming?

De modulaire Risico-module heeft de volgende mogelijkheden:

  • Beoordeelt de impact van verzekerbare risico’s voor de onderneming
  • Houdt per risico rekening met de beheersmaatregel en mogelijke verzekering
  • Toepassingen binnen rubrieken Brand – Transport – Varia

Adviesrapportage

In de rapportage wordt de werkgever geïnformeerd over de risico-matrix van de onderneming alsmede de gevolgen van het vermijden, verminderen, voorkomen, zelf dragen of verzekeren van het betreffende risico.

Onafhankelijke analyse

Er wordt door Finact Software géén voorkeur uitgesproken om bepaalde risico’s te verzekeren of anderzijds te beperken. De rol van de risico adviseur is hierin bepalend.

De modulaire opbouw is uniek in de markt en zal met name verzekeringsadviseurs in de zakelijke markt ,die via een abonnement of op uurtarief werken, zeker aanspreken.

Meer weten: http://www.finact.nl