Wet Uitfasering Pensioen eigen beheer een feit

Op 27 maart 2017 is de nieuwe Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer officieel gepubliceerd. Ook de novelle met de ingangsdatum 01 april 2017 en de terugwerkende kracht voor de ‘Overige Fiscale Maatregelen’ tot 01 januari 2017 is nu formeel een feit.

Bijna direct aansluitend heeft de belastingdienst op 30 maart 2017 het informatieformulier op haar website gezet. Hiermee is het mogelijk het afstempelverzoek in te dienen en de pensioenrechten vervolgens om te zetten in een oudedagsvoorziening of over te gaan tot afkoop.

 

Opvallend

Wat opvalt is dat het formulier ook vraagt naar de verdeling van de ‘oudedagsvoorziening’ voor het geval de DGA en zijn of haar partner gaan scheiden? Tevens wordt er gevraagd of op het moment van afkoop/omzetting in een ODV, de aandelen (middellijk of onmiddellijk) nog in dezelfde omvang in het bezit zijn van de DGA als op het moment van de eerste pensioentoezegging? Kortom, een goede historie van het dossier is van groot belang.

Tot slot wordt ook specifiek gevraagd naar de balanswaarde per 01-01-2015 (fiscaal en commercieel), terwijl dit geen invloed heeft op de heffingsgrondslag. Blijkbaar is men op zoek naar patronen waarbij de waardering niet correct is uitgevoerd in de voorgaande jaren.

 

Primeur Finact Software/DSG

In de DGA Adviesmodule 2017 heeft Finact Software het informatieformulier van de belastingdienst voor een groot deel geautomatiseerd. Dit betekent dat de bij ons bekende waarderingen, bedrijfsnaam en RSIN-nummer automatisch worden ingevuld.

Hiermee zijn we de eerste partij waarbij de belastingdienst, na intensief gezamenlijk overleg, akkoord is gegaan met ons ‘derdenformulier’ inclusief barcode voor automatische verwerking. De keuze afkoop of omzetting dient nog wel door partijen ‘aangevinkt’ te worden, net als BSN-nummer en datum van ondertekening.

 

30 dagen termijn

Na bespreking van de rapportages en technische bijlage (impactanalyse) om inzicht te krijgen in de de gevolgen die een bepaalde keuze met zich meebrengt, heeft de DGA en zijn of haar partner 30 dagen de tijd om het formulier verder in te vullen en te ondertekenen. Zonder instemming kan het formulier niet worden opgestuud.

Als binnen 30 dagen geen overeenstemming is, dienen hernieuwd actuariële berekeningen opgesteld te worden.

 

Informatieformulier

Wat ons is opgevallen dat het formulier ook vraagt naar de verdeling van de ‘oudedagsvoorziening’ voor het geval de DGA en zijn of haar partner gaan scheiden?

Tevens wordt er gevraagd of op het moment van afkoop/omzetting in een ODV de aandelen (middellijk of onmiddellijk) nog in dezelfde omvang in het bezit zijn van de DGA als op het moment van de eerste pensioentoezegging? Kortom, een goede historie van het dossier is van groot belang.

Tot slot wordt ook specifiek gevraagd naar de balanswaarde per 01-01-2015 (fiscaal en commercieel), terwijl dit geen invloed heeft op de heffingsgrondslag.

 

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is opgenomen in Finact Software en het compensatiemodel is verder verbeterd, waarbij ook de grondslagen zijn in te vullen en de algemene norm wordt weergegeven.

Het is aan de adviseur om een afwijkende compensatie in de vaststellingsovereenkomst op te nemen en dit eventueel nader te onderbouwen en e zorgen voor een mogelijke vrijwaring van de vennootschap en betrokken partijen.

De compensatie betreft o.a.:

  • Andere verdeling van het netto loon
  • Andere verdeling van de ODV-uitkeringen
  • Andere verdeling van de premievrije pensioenaanspraken

 

In de vaststellingsovereenkomst is een passage opgenomen, dat het partnerpensioen eventueel kan worden verzekerd via een overlijdensrisicoverzekering. Dit helpt bij het vereenvoudigen van de compensatieberekeningen.

Wij blijven waarschuwen voor het niet of onvoldoende onderbouwen van de consequenties voor beide partijen. Een potentiële (pensioenclaim) blijft mogelijk boven de vennootschap zweven. Niet alleen vanuit de gerechtigden, maar ook vanuit de belastingdienst.