Over ons

Finact ontwikkelt webbased financiële en actuariële rekenmodules en applicaties welke betrekking hebben op het pensioen‐ en verzekeringsvakgebied.
Naast de software welke wij zelf exploiteren ontwikkelen wij tevens financiële en actuariële applicaties voor derden. Hierbij kunt u denken aan
webservices, portalen en planners welke in andere websites kunnen worden geïntegreerd.

DGA Software maakt gebruiksvriendelijke web-based pensioensoftware voor de professionele adviesmarkt.

DGA Software biedt via haar abonnementssysteem software aan voor het maken van actuariele pensioenberekeningen. Met de web-based software maken professionals al hun pensioenberekeningen voor de directeur grootaandeelhouder op het gebied van:

  • Premievrije pensioenwaarderingen
  • Stamrechtberekeningen inbreng onderneming (uitgesteld en ingaand)
  • Stamrechtberekeningen gouden handdruk (uitgesteld en ingaand)
  • ODV-berekeningen (uitgesteld en ingaand)
  • Sterftekansberekeningen
  • Etc.

Onder de button ‘Producten’ vindt u alle informatie terug met betrekking tot de softwareproducten van DGA Software.