Privacy verklaring en disclaimer

Het pensioenplatform van Finact Software is uitermate geschikt voor accountants, fiscalisten en WFT Pensioenadviseurs. Gebruiksvriendelijke software voor pensioen- en stamrechtberekeningen in eigen beheer, BPF en CAO-analyses, balans- en betaalbaarheidsanalyses tot en met het volledige adviestraject collectief pensioen. Hét platform voor de pensioenprofessional inclusief fiscale, juridische en actuariële helpdesk.

Persoonsgegevens van relaties van Finact Software worden met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De data is beveiligd met inachtneming van de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) hieromtrent stelt. In onze privacyverklaring leest u meer over de verwerking, het privacy beleid, uw rechten, onze beveiligingsmaatregelen en tot wie u zich die te wenden als u nog vragen mocht hebben. Wij adviseren u vóór de aanschaf kennis te nemen van de volledige inhoud van onze privacy verklaring.

Heeft u een zwakke plek in een ICT-systeem of de website van Finact Software ontdekt, meld deze kwetsbaarheid dan zo spoedig mogelijk aan ons. Doe de melding voordat u de kwetsbaarheid aan de buitenwereld kenbaar maakt, zodat wij tijdig de nodige maatregelen kan treffen. Dit principe heet responsible disclosure. Wij adviseren u voor aanschaf kennis te nemen van de volledige inhoud van onze responsible disclosure.

Finact Software besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data waarbij geldt dat onjuistheden echter niet voorkomen kunnen worden. Finact Software, alsmede de aan haar gelieerde toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Wij adviseren u voor aanschaf kennis te nemen van de volledige inhoud van onze disclaimer.

Voor meer informatie, zie de webstie van: Finact Software