DGA Pensioen Overzicht

Pensioen in eigen beheer wordt vaak gezien als een middel om fiscaal voordeel te behalen binnen de vennootschap, maar behelst feitelijk veel meer dan een melding in de fiscale jaarrekening.

Het DGA Pensioen Overzicht, kortweg DPO, biedt de DGA volledig inzicht in zijn in eigen beheer op te bouwen pensioen.

  • In het DPO wordt het verschil tussen de fiscale en commerciële voorziening (de werkelijke verplichting) duidelijk inzichtelijk gemaakt.
  • De DGA wordt bewust gemaakt van risico´s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid waarvoor fiscaal geen voorzieningen mogen worden getroffen.

In de praktijk worden bovenstaande risico´s niet altijd (tijdig) onderkend, waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar kan komen.

Het DPO maakt standaard onderdeel uit van de beschikbare rapportages en kan naar keuze in Word, PDF of HTML worden gegenereerd.