Nieuwe sterftetafels 2008-2013 opgenomen in DGA Software

In de Opbouwfase module, de Premievrij module, de Adviesmodule en de Cascon module zijn de nieuwe sterftetafels 2008-2013 opgenomen.

De Belastingdienst adviseert deze nieuwe sterftetafel vanaf heden toe te passen voor alle pensioenberekeningen stamrecht- en lijfrenteberekeningen eigen beheer.

Wij attenderen u er op dat bij het vervaardigen van nieuwe berekeningen, de sterftetafel 2008-2013 als default staat ingesteld in alle modules.

Indien u bestaande berekeningen wilt baseren op deze nieuwe sterftetafel, dan dient u deze aanpassing handmatig door te voeren.