Adviesmodule

Met deze adviesmodule adviseert u uw klanten over de gevolgen van;

  • Vervroegen of uitstellen van de pensioenleeftijd;
  • Uitruilen van Ouderdomspensioen naar Partnerpensioen of vice versa;
  • Variabele pensioenuitkeringen binnen de toegestane bandbreedte;
  • Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer
  • Financiële historie onderneming (5 jaar)

Al uw berekeningen worden vanzelfsprekend in heldere rapporten weergegeven, en kunt u naar keuze generen in PDF, Word of HTML formaat.

Bent u in het bezit van de adviesmodule, dan heeft u in uw Pensioenberekeningsprogramma tevens extra functionaliteit beschikbaar in de vorm van een vaststellingsovereenkomst en AVA-besluiten.


U kunt kiezen uit een kantoorlicentie (standaard met 2 gebruikers) of een concernlicentie (vanaf 5 gebruikers).

  • All inclusive bij de DGA Module van Finact Software
  • De jaarlijkse extra abonnementsprijs voor een concernlicentie is maatwerk met extra licenties per gebruiker.

De adviesmodule kan alleen worden afgenomen in combinatie met de basisversie.

adviesmodule