DGA Berekeningen Service

Kunt of wilt u uw pensioenberekeningen zelf niet maken, dan kunt u indien gewenst uw pensioenberekeningen ten behoeve van de balansverplichting van pensioenen in eigen beheer, stamrechten en lijfrenten, ook door ons laten verzorgen.

U ontvangt de berekeningsrapporten per e-mail in een overzichtelijk PDF-rapport. Door onze efficiënte werkwijze kunnen wij de berekeningen snel (binnen 2 werkdagen) aanbieden voor een uitermate scherpe prijs.

Voor (oud) relaties van Finact Software en DGA Software

Voor een tarief van € 125,- wordt per klant de gewenste berekening vervaardigd en als PDF bij u aangeleverd.

Berekeningen

De volgende berekeningen kunnen wij voor u vervaardigen:

Pensioenberekening eigen beheer

Fiscale berekening o.b.v. de koopsommethode. U ontvangt tevens een commerciële berekening conform het CAP ten behoeve van de dividendtoets en/of een commerciële berekening conform RJ-uiting 2014-4 (Best Estimate). Tevens ontvangt u een Uniform (DGA) Pensioen overzicht;

Pensioen in uitkeringsfase;

Fiscale, commerciële en RJ 2014-4 waardering van premievrije pensioenaanspraken.

Stamrecht/Lijfrenteberekening

Berekening hoogte uitkering;

Fiscale en commerciële waardering

Adviesberekening/Flexibiliseringsberekening

Uitstellen/uitruilen/variabiliseren.

Echtscheidingsberekening

Pensioenverevening met of zonder conversie en verrekening.

De benodigde gegevens voor de pensioenberekening zijn:

Pensioenovereenkomst, pensioenberekening van voorgaande jaren (incl. stand voorziening) en jaarsalaris van het betreffende jaar.

De benodigde gegevens voor de stamrechtberekening zijn:

Stamrechtovereenkomst, Stand stamrechtvoorziening op ingangsdatum, dan wel berekening voorgaand jaar

Verzoek voor berekening

Stuurt u uw aanvraag o.v.v. Berekening verzoek naar info(at)finact.nl

Voor het berekenen van echtscheidingsberekeningen, de overdrachtswaarde van een pensioen in eigen beheer en voor uitfasering pensioen in eigen beheer (afstempelen) hanteren wij aangepaste tarieven.

 

De berekeningen worden uitgevoerd door de fiscale- en juridische helpdesk van Finact Software (0800-8700700).

dsg-berekeningen-service