Updates

DSG is voortdurend bezig met de doorontwikkeling en het up-to-date houden van haar software.

Daarvoor kunt u denken aan het steeds tijdig implementeren van nieuwe fiscale cijfers en bijvoorbeeld nieuwe sterftetafels.

Voor uitbreiding van de software in de vorm van nieuwe functionaliteit, trachten wij zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de eisen en wensen van onze gebruikers.

Onder “What’s new” staat beschreven welke functionaliteit is toegevoegd. Bij “Coming soon” treft u de functionaliteit aan die binnenkort beschikbaar zal zijn.