What´s new

Versie 4.1.2

 • Nieuwe sterftetafel 2008-2013 geïmplementeerd.

Versie 4.1

 • Wet VMO berekeningsknip (Witteveen 2015) met 3 overgangsvarianten;
 • Fiscale cijfers 2015;
 • Netto pensioenopbouw.

Versie 4.0

 • Diverse aanpassingen in user interface;
 • Verbeterde werking op iPad en tablet.

Versie 3.15

 • 2 extra VAP overgangsvarianten opgenomen;

Versie 3.14

 • Fiscale cijfers 2014 ;
 • Sexe neutrale sterftetafels geïmplementeerd;
 • Nieuwe sterftetafel 2007-2012 geïmplementeerd.

Versie 3.13

 • UPO niet meer beschikbaar.
 • Diverse aanpassingen en verbeteringen in rapporten.

Versie 3.12

 • Wet VAP berekeningsknip.

Versie 3.11

 • De nieuwste sterftetafel (2006-2011) is geïmplementeerd.

Versie 3.10

 • In de Opbouwfase module is het nu mogelijk om zowel op pensioenleeftijd, als op pensioendatum te rekenen.

Versie 3.9

 • In de Opbouwfase module kan de poliswaarde voor een beleggingsverzekering worden opgegeven.

Versie 3.8

 • In de Premievrij module kan nu zowel op pensioenleeftijd als op pensioendatum worden gerekend;
 • Het is nu mogelijk om in de Premievrij module bij een tijdelijke uitkering een overgang op de partner toe te passen inclusief indexatie.

Versie 3.7

 • In de Adviesmodule kan nu zowel op pensioenleeftijd als op pensioendatum worden gerekend;
 • In de Adviesmodule kan nu rekening worden gehouden met na-indexatie bij vervroegen en uitstellen van de pensioendatum;
 • In de Adviesmodule wordt een controle uitgevoerd ter overschrijding van de 100%-grens bij uitstel van pensioen.

Versie 3.6

 • In de Opbouwfase module kan nu worden gerekend met een pensioenleeftijd hoger dan 65;
 • De fiscale cijfers voor 2013 zijn geïmplementeerd.

Versie 3.5.2

 • In Premievrij module fiscale grondslagen toegevoegd voor Stamrecht en lijfrente.

Versie 3.5.1

 • De nieuwste sterftetafel (2005-2010) is geïmplementeerd.

Versie 3.4

 • Nieuwe userinterface pensioenprogramma´s;
 • Realtime resultaten venster in alle modules;
 • Berekeningsknippen (Witteveen en VPL).

Versie 3.3

 • Salarishistorie toegevoegd;
 • Indexatie VPL-excedent;
 • De nieuwste sterftetafel (2004-2009) is geïmplementeerd

Versie 3.2.1

 • DGA Pensioenoverzicht (DPO) toegevoegd.

Versie 3.2

 • Uitbetalingswijze post/prenumerando in alle modules (toegevoegd)
 • PP en/of WzP op risico of opbouwbasis (toegevoegd)
 • Onderscheid indexatie PP voor en na pensioendatum
 • Invoer TOP in output Adviesmodule
 • Fiscale cijfers 2011
 • UPO 2011

Versie 3.1

 • ANW-hiaatberekening toegevoegd
 • Extra tabblad risicoverzekeringen toegevoegd
 • Indexatie risicokapitaal
 • TOP (tijdelijk overbruggingspensioen) toegevoegd

Versie 3.0

 • Echtscheidingsprogramma, verevening (nieuwe extra module) toegevoegd aan Opbouwfaseberekening en Premievrij-module.

Versie 2.5.1

 • In alle modules is de nieuwste AG-sterftetafel 2003-2008 opgenomen. Deze staat voor nieuwe berekeningen als default ingesteld. Het verdient volgens de belastingdienst (Kennisgroep Pensioenen) aanbeveling om deze sterftetafel te hanteren. Dit is tevens in het voordeel van de DGA.

Versie 2.5

 • Salarisdaling nu ook mogelijk vanaf 1-1-2006.
 • UPO 2010 toegevoegd.

Versie 2.4

 • De nieuwe fiscale cijfers voor 2010 zijn geïmplementeerd
 • In alle modules is de minimale berekeningsdatum voortaan toegestaan op 1-1-2006 (was 1-1-2007).
 • In alle modules is de nieuwste AG-sterftetafel 2002-2007 opgenomen.
 • In de Cascon module is het begrip “Successierecht” vervangen door de term “Erfbelasting”.
 • In zowel de Opbouwfasemodule als in de Premievrij/Stamrechtmodule (tabblad Actuarieel), zijn separate grondslagen voor marktwaarde, risicokapitaal en fiscaal eigen beheer opgenomen.

Versie 2.3

 • Dekking voor het partnerpensioen tijdens de uitstelperiode.

Versie 2.2.2

 • Wezenpensioen ook mogelijk als percentage van partnerpensioen;
 • Aankoop partnerpensioen uit elders verzekerd kapitaal kan als afwijkend percentage worden ingevoerd;
 • Elders verzekerd partnerpensioen op risicobasis ingeven;
 • Elders verzekerd partnerpensioen kan ook als bedrag worden ingegeven.

Versie 2.2

 • Salarisverlagingen mogelijk
 • Geautomatiseerde inkoop diensttijd berekening (in de Adviesmodule)
 • Voorindexatie middelloon toegevoegd
 • Verloop van aanspraken en voorzieningen tot pensioendatum kan worden weergegeven
 • Onderscheid Stamrecht / Lijfrente of pensioenuitkering in de premievrij module (met eigen defaults)
 • Nieuwe keuze lettertype in de rapporten

Versie 2.1

 • Extra premievrij TOP in opbouwfase
 • Opgebouwd TOP
 • Verbreding helpschermen
 • Pensioenuitvoerder kan worden toegevoegd
 • Na-indexatie in te bouwen kapitalen mogelijk
 • Vereenvoudigd gebruik toepassing DGA besluit van 3 juli 2008
 • De Cascon-module is toegevoegd aan DGA Pensioen Adviessoftware

Versie 2.0

 • Nieuwe module DGA Pensioen Adviessoftware(tegen een meerprijs van € 200,- leverbaar):
 • Uitbreidingsmodule Flexibilisering: uitstel, vervroegen, uitruil e.d.
 • Nieuw Upo-overzicht 2009 + toelichting
 • Fiscale staffel voor marktwaarde berekening toegevoegd als kostenstaffel
 • VPL-knip indexeren
 • Gewogen parttime% binnen middelloon
 • Vanuit Berekeningssoftware directe toegang tot FAQ middels FAQ-button
 • Conversiehulp vanuit ander programma

Versie 1.09

 • Nieuwe fiscale cijfers 2009

Versie 1.08

 • Berekenen van een uitkering vanuit een in te voeren koopsom. Zowel voor direct ingaande- en uitgestelde, levenslange- en tijdelijke uitkeringen.

Versie 1.07

 • Nieuwe user interface (aangepast aan DSG-kleurstelling)

Versie 1.06

 • Elders verzekerde kapitalen kunnen nu in de berekening worden meegenomen.
 • Toegang via secured HTTPS (SSL gecertificeerde login)