Conversiehulp


Frequently Asked Question on Conversiehulp

Conversiehulp uit een ander berekeningsprogramma

Conversiehulp biedt ondersteuning bij overname van gegevens uit een bestaand berekeningsrapport op de juiste wijze binnen DGA Pensioenberekeningssoftware. Voorbeeldberekening 1: Hierin wordt de fiscale berekening gemaakt voor een DGA geboren vóór 1 januari 1950, dus met een regeling die niet op de Wet VPL hoefde te worden aangepast. Voorbeeldberekening 2: In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is berekend. Net als de nieuwe pensioenleeftijd gaan beide premievrije aanspraken in op leeftijd 65 jaar. Voorbeeldberekening 3: In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is berekend. De pensioenleeftijd is op 60 jaar blijven staan, maar de regeling kent daardoor een lager opbouwpercentage. Eveneens gaan beide premievrije aanspraken in op leeftijd 60 jaar. Het eerder opgebouwde TOP blijft ook premievrij staan. Met deze berekening demonstreren we het premievrije TOP, nieuw in versie 2.1! Voorbeeldberekening 4: Middels dit voorbeeld geven we aan welke velden u over dient te nemen binnen DGA Pensioenberekeningssoftware. Voorbeeldberekening 5: In dit voorbeeld wordt beschreven hoe om te gaan met de (waarschijnlijk vrij zeldzame) situatie dat bij de VPL-conversie de backservice over de rechten vóór 2006 wordt opgegeven (en er in ons programma dus een datum-in-dienst van 1-1-2006 moet worden ingevoerd).
Categorie: Conversiehulp

Stuur uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Geef deze dan a.u.b. aan ons door!