Technisch


Frequently Asked Question on Technisch

Waar worden de berekeningsdossiers opgeslagen?

DGA Software is volledig webbased. Dit betekent dat u zelf de software niet op uw computer installeerd, maar van de software gebruik maakt middels een webbrowser. De door u opgeslagen klant- en berekeningsgegevens worden bewaard op uiterst beveiligde dedicated servers van DSG. Deze draaien op een ultra modern datacenter te Alblasserdam. De berekeningsrapporten (in Word of pfd) slaat u op uw eigen computer op. Dit filmpje http://youtu.be/iknG7RyCKu8 geeft u een zeer goede indruk hoe uw data is opgeslagen en wordt beveilgd.

Hoe kan ik een berekening opslaan?

Indien u direct een berekeningsmodule opent en gegevens in gaat voeren, dan ontbreekt de “Opslaan” knop in de menubalk. Voeg eerst de klantgegevens toe indien de klant waarvoor u de berekening moet maken nog niet iets toegevoegd aan de klantgegevens. Kies hiervoor de button “Klant” op de homepage en sla de klantgegevens op. Als u vervolgens naar de module gaat waarin u de berekening wilt maken, ziet u bovenaan in het tabblad Algemene gegevens “Kies klant” staan. Klik op het pulldown pijltje en kies de klant die u zojuist heeft aangemaakt. U kunt ook de 3 eerste letters van de achternaam ingeven. Vervolgens worden alle n.a.w. velden automatisch ingevuld en ziet u in de balk onder de tabbladen de knop “Opslaan” verschijnen.

Ik gebruik Internet Explorer, maar de software is erg traag

De webbased software van DSG is ontwikkelt met gebruikmaking van ultra moderne internet technologie. De software is dan ook geoptimaliseerd voor gebruik via de meest recente browserversies. (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari). Indien u gebruik maakt van een verouderde versie van Internet Explorer, bijvoorbeeld Internet Explorer 8 of ouder, dan kan dit leiden tot een performance probleem (vertragingen bij het laden van de webpagina´s) van de software. Wij adviseren u om altijd de meest recente Internet Explorer versie te installeren, waarmee de werking van de software optimaal zal zijn. Indien u deze niet kunt installeren, omdat u nog gebruik maakt van een ouder besturingssysteem, raden wij aan een andere browser (Google Chrome of Mozilla Firefox) te gebruiken. Zorgt u tevens voor een up-to-date versie van Java script.

Waar kan ik het jaarsalaris opgeven?

Het invoerveld voor het fulltime jaarsalaris treft u in de Opbouwfase module aan op het tabblad "Gegevens dienstverband". Indien de optie "Historie" staat aangevinkt, dan is het veld jaarsalaris niet zichtbaar. Om dit veld zichtbaar te maken, dient u in het tabblad "Gegevens dienstverband" de Historie uit te vinken.

Waar vind ik de Echtscheidingsmodule?

Echtscheidingsberekeningen zijn een extra functionaliteit in de Opbouwfasemodule en de Premievrij module. Indien u een abonnement heeft op de Echtscheidingsmodule, zijn de icoontjes in het hoofdmenu voorzien van de volgende tekst: Opbouwfase / Echtscheidingberekening aanmaken Premie / Stamrecht / Echtscheidingberekening aanmaken U kunt dus ook kiezen voor een al gemaakte pensioenberekening eigen beheer. Deze wordt dan in de Opbouwfasemodule geopend. Indien u deze wenst te bewaren als Echtscheidingsberekening bij betreffende klant, dan dient u eerst na openen op Nieuwe berekening te klikken en in het veld Berekening naam de berekening te hernoemen en op te slaan. Na het aanpassen van de berekeningsdatum (dit is voor deze berekening de gewenste datum waarop de echtscheidingsberekening wordt uitgevoerd) klikt u in het Actieschermpje op de button “Open rapport”. U heeft vervolgens de keuze uit 3 echtscheidingsberekeningen: Echtscheiding, verevening zonder conversie; Echtscheiding, verevening met conversie OP; Echtscheiding, verevening met conversie OP en PP. Direct nadat u uw berekeningskeuze (en rapportkeuze PDF of Word) heeft gemaakt, verschijnt een scherm waarin u het verdelingspercentage kunt opgeven (standaard verdelingspercentage is 50%) en de huwelijksdatum. Indien gekozen is voor een berekening met conversie, kunt u tevens de pensioenleeftijd aangeven waarop het zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner dient in te gaan. Vervolgens klikt u in het Actieschermpje op de knop “Open rapport”.
Categorie: Technisch

Waar vind ik de Cascon module?

De Cascon module maakt onderdeel uit van De DGA Pensioen Adviessoftware. Deze Adviesmodule is een uitbreiding op de Pensioen berekeningssoftware. Alle gebruikers van de Pensioen Adviessoftware treffen de toegang tot de Cascon module direct na inloggen op de homepage aan. De CasCon PremieContraverzekering voorziet in een uitkering bij overlijden van de langstlevende van de verzekerde personen vóór einddatum aan de begunstigden. De verzekering wordt gesloten ter zekerstelling van het in eigen beheer opgebouwde pensioenkapitaal aan de erfgenamen. Wanneer deze verzekering wordt gesloten en de premiebetaling plaatsvindt aan een Pensioenstichting, is de uitkering bij overlijden vrijgesteld van erfbelasting. De CasCon module berekent perfect de benodigde premie en het verloop van de uitkering. De hoogte van de uitkering kent een lineair dalend verloop, eventueel voorafgegaan aan een lineaire stijging. Als verzekeringnemers en begunstigden gelden de kinderen van de verzekerde(n), ieder voor een gelijk deel van de premie.
Categorie: Technisch

Overzicht van de opgebouwde aanspraken tot aan pensioendatum

Door in de Opbouwfasemodule in het tabblad “Gegevens pensioenopbouw” de optie “Tonen prognose van aanspraken en voorziening” aan te vinken, wordt dit overzicht automatisch in het berekeningsrapport opgenomen. Indien u kiest voor een marktwaarderapport, dan wordt zelfs het (voor) overlijdensrisico tijdsevenredig weergegeven. In de Premievrij module is het niet mogelijk om een dergelijk overzicht weer te geven. Indien u een waardeverloop van de reserve wenst, kunt u de berekeningsdatum telkens 1 jaar verlengen tot aan de ingangsdatum.
Categorie: Technisch

Wanneer krijg ik mijn inlogcode als ik het programma bestel?

Nadat wij het ondertekende bestelformulier binnen hebben, wordt binnen 2 werkdagen u een e-mail toegestuurd met daarin de inlogcode.

Ik kan niet inloggen

U heeft (nog) geen toegang tot de applicatie. Neem contact op.

Let op dat u elke login-sessie na afloop afsluit middels uitloggen!

Indien u niet correct bent uitgelogd, maar de browser met het kruisje rechts boven heeft afgesloten, en u wilt binnen één uur weer inloggen, dan krijgt u de melding dat u reeds vanaf een andere locatie bent ingelogd. 1 uur na inlog wordt u automatisch uitgelogd en heeft u vervolgens weer toegang tot de applicatie.

Indien u ingelogd bent en de sessie langer dan een uur ongebruikt is, wordt u eveneens automatisch uitgelogd. Dit om te voorkomen dat u bijvoorbeeld na een crash niet meer zou kunnen inloggen omdat het systeem er anders vanuit gaat dat u nog ingelogd bent.


Stuur uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Geef deze dan a.u.b. aan ons door!