Verzekeren


Frequently Asked Question on Verzekeren

Welk deel van het gelijkblijvend risicokapitaal dient er verzekerd te worden en welk deel lineair dalend (eventueel zonder rekening te houden met een reeds aanwezige reserve)?

Veelal zal een DGA namelijk nog geen Ouderdomspensioen opbouwen, maar wordt er wel een Partnerpensioen toegezegd dat moet worden afgedekt. Antwoord In de Opbouwfasemodule kunt u in het tabblad Gegevens Pensioenopbouw aangeven, of er in het rapport een overzicht moet worden opgenomen van het verloop van de aanspraken en voorzieningen. (Zie voorbeeld rapport). In het hoofdstuk "Verloop aanspraken/voorziening" staat in de kolom "resterend risicokapitaal" het bedrag waar de voorziening al van is afgetrokken (vandaar "resterend"). Indien het totale risicokapitaal gewenst is, dient de voorziening er weer bij opgeteld te worden (deze vindt u terug in de tabel in de eerste kolom met cijfers). Dus in het eerste jaar is de totale voorziening € 270.249 en het resterende risicokapitaal € 991.474. Samen vormt dat een totaal risicokapitaal van € 1.261.723. Dat bedrag komt uiteraard voor het eerste jaar weer overeen met het bedrag dat in het hoofdstuk "Risicokapitaal nabestaandenpensioen" staat vermeld. Het gelijkblijvende risicokapitaal is het kapitaal dat op de einddatum (vaak de pensioendatum) nog verzekerd moet zijn. Dus in dit geval € 25.146 (of € 806.215 + € 25.146 = € 831.361 als er geen rekening gehouden wordt met een opgebouwde voorziening). Het lineair dalende kapitaal wordt benaderd met er op de berekeningsdatum méér benodigd is dan dat. Dus in dit geval € 991.474 - € 25.146 = € 966.328 (of € 1.261.723 - € 831.361 = € 430.362 als er geen rekening gehouden wordt met een opgebouwde voorziening). Merk op dat de constructie met een lineair dalend kapitaal en een gelijkblijvend kapitaal slechts een (normaal gesproken vrij goede) benadering vormt van het werkelijke verloop van het risicokapitaal, dat vaak niet precies lineair in de tijd verloopt.
Categorie: Verzekeren

Kapitaalverzekering bij leven met restitutie

Hoe verwerk ik een kapitaalverzekering bij leven met restitutie? Vul de betaalde premies in als verzekerd kapitaal bij overlijden.
Categorie: Verzekeren

Heeft het opvoeren van kinderen invloed op de voorziening?

Kinderen hebben geen invloed op de voorziening, alleen op het risicokapitaal.
Categorie: Verzekeren

Stuur uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Geef deze dan a.u.b. aan ons door!