Links

Belastingdienst

Als de BV en de DGA besluiten om één van de modellen ongewijzigd te hanteren, is inzending aan de Belastingdienst voor een beschikking in de zin van artikel 19c van de WLB niet nodig. In de modelovereenkomst zijn alle pensioenmogelijkheden opgenomen, zoals ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anw-hiaat pensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeschiktheidspensioen.


Overig


Fiscaal Nieuws

  • Fiscanet (Databank uitspraken Hof, HR, Resoluties e.d.)

Associates / Partners

RTEmagicC_Logo_van_Caspel_01.jpg

Van Caspel Pensioenadvies


RTEmagicC_Aegon_Adfis_Logo.png

Aegon Adfis