Wet Uitfasering pensioen eigen beheer en ODV-uitkering

De afgelopen maanden zijn wederom veel vraag- en antwoordbesluiten gepubliceerd voor de DGA inzake de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer. De meest opvallende zijn wat ons betreft de complexe berekening- en waarderingsmethode die toegepast dient te worden bij de ‘Oudedagsverplichting’. Met name bij het omzetten van een ingegaan pensioen naar een ingegane oudedagsverplichting is het onnodig complex geworden.

Een voormalig (tussentijds) besluit van de belastingdienst dat er mag worden afgerond op kwartaal- of jaarbasis bij het bepalen van de ODV-uitkering is inmiddels weer ingetrokken. Kortom, voorzichtigheid is geboden bij het jaarlijks vaststellen van de juiste uitkeringen en ODV-waarderingen.

Ook wordt er voor het eerst gesproken over een ‘onzuivere ODV’. Bij foutieve toepassingen of uitkeringen dreigt een belastingheffing van in totaal 72% over de waarde.

 

Aanvullende noot:

Op 1 december 2017 heeft Finact Software een actuariële module ontwikkeld voor het bepalen van een ingegange oudedagsverplichting.

De DGA dient jaarlijks op de uitkeringsverjaardag de hoogte van de nieuwe jaaruitkering vastgestellen. De uitkering kan retroperspectief worden vastgesteld op basis van de oorspronkelijke ingangsdatum, het voorgaande jaar of prospectief of basis van de aanwezige fiscale boekwaarde op de uitkeringsverjaardag. Binnen deze module worden verschillende fiscale kaders ondersteund alsmede de gewenste betaalfrequenties en betaalwijzen.

Deze module is kosteloos opgenomen in het DGA-pensioenpakket t.w.v. € 795,- per jaar.