Pensioen Roadshow Voorjaar 2019

Graag nodigen wij u uit voor de Pensioen Roadshow Voorjaar 2019! In deze kennissessie komen de laatste pensioenactualiteiten en actuele fiscaliteiten aan de orde. Nu met 2 extra locaties, zijnde Zwolle en Nootdorp en uiteraard altijd praktijkgericht!

Uw inleider(s)

De cursus wordt op 6 locaties verzorgd door onze pensioenspecialisten David Harpe BPLA  en Noach A.G. van Beusekom MPLA (Finact Software).

Programma

  • DGA-advisering

Het laatste jaar om hernieuwd te kijken naar pensioen in eigen beheer, versus omzetting naar een Oudedagsvoorziening of afkoop. De stand van zaken en onze ervaringen gaan we met u delen.

  • BPF/Cao analyse in de praktijk

Wekelijks krijgen wij vragen over verplichtstellingen en CAO-toepassingen. Een bedrijf wil niet verrast worden door een mogelijke verplichtstelling en torenhoge nota’s met terugwerkende kracht. Nieuwe uitspraken zorgen voor nieuwe dilemma’s binnen verschillende branches. Wij nemen een aantal bedrijfstakken onder de loep.

  • Kaders nieuw pensioenstelsel

De nieuwe pensioenkaders zijn dit jaar gepresenteerd door het kabinet en hebben invloed op IB-ondernemers, ZZP’ers werkgevers, verzekeraars en pensioenfondsen. Ook AOW-aanpassingen zorgen voor onrust bij werknemers. In een stappenplan worden onderdelen als premiefinanciering, pensioentoezeggingen, compensatie en beleggingsbeleid inzichtelijk gemaakt.

  • Vraag en antwoordbesluiten

De belastingdienst zorgt continue voor herziening van oude vraag- en antwoordbesluiten. Ook worden nieuwe besluiten gepubliceerd. Via een praktisch overzicht worden de belangrijkste wijzigingen doorgenomen.

  • Nieuwe RVU-besluit in de praktijk

Een nieuwe handreiking voor de Regeling vervroegd uittreden zorgt ervoor dat de eindheffing van 52% in veel gevallen niet meer van toepassing is. Toch blijven er risico’s voor werkgevers en is toetsing in verschillende gevallen nog steeds noodzakelijk. In de bijeenkomst geven wij u inzicht in de mogelijkheden om werknemers vervroegd te laten stoppen zonder het risico van eindheffingen.

  • Casus individuele waardeoverdracht

De vraag of waardeoverdracht interessant is, kan ook door de accountant of fiscalist beantwoord worden. Via een praktijkcasus laten we zien welke eenvoudige stappen genomen kunnen worden om de meest gestelde vraag binnen een pensioenregeling te beantwoorden. Namelijk, is het verstandig om waardeoverdracht toe te passen voor mijn oude opgebouwde pensioenrechten.

Investering

Voor slechts € 129,- excl. BTW bieden wij u een interactieve, praktijkgerichte middagsessie inclusief 3 PE-punten.

(De najaarsbijeenkomsten zijn gemiddeld gewaardeerd op een 8,2!)

Aanmelden Pensioen Roadshow Voorjaar 2019

    Met deze aanmelding gaat u akkoord met de Algemene annulerings- en leveringsvoorwaarden en de investering van € 129,- exclusieF BTW
  • DGA Pensioen Roadshow